Dokumentacja pracownicza 2024 ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor: Mroczkowska Renata, Potocka Patrycja
Wydawnictwo: ODDK
Kod: 97417A02387KS
ISBN: 9788382530025
Numer wydania: 1
Ilość stron: 584
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety ... Zobacz cały opis

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety publikacji: - opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369 z późn. zm.), - jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych, - pełny zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne, - opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych, - ponad 360 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku, - wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word) zamieszczone dodatkowo w suplemencie elektronicznym. W najnowszym wydaniu na 2024 rok: - ważne zmiany w zakresie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, nowe zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, - konieczność aktualizacji informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej oraz aktualizacji oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania, - konieczność odebrania od pracownika oświadczenia, że miejsce pracy zdalnej spełnia nowe wymagania BHP, - nowa możliwość refundacji szkieł kontaktowych – instruktaż z pełną dokumentacją, - nowe i ważne wytyczne Biura Informacji Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pracy zdalnej, - wskazówki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, - szczegółowe wyjaśnienia i wskazówki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak zgodnie z prawem korzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej, - nowa wysokość odpisu na ZFŚS i świadczenia urlopowego, - dwukrotna zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. i konsekwencje pracownicze, - nowe zasady czasu pracy kierowców, zatrudniania kierowców i wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, - zmiany w zakresie opłat w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw pracowniczych, - nowy projekt ustawy o sygnalistach, - pełna dokumentacja dotycząca zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników zarówno w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) oraz pomaga w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Mroczkowska Renata
Potocka Patrycja
Punkt DHL Parcelshop 0 zł
Firma kurierska 0 zł
Kurier Inpost 0 zł
Paczkomaty Inpost 0 zł
Firma kurierska DHL 0 zł