Zbiór cywilny Plus Wyd.23/2023

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Kod: TO3426
ISBN: 9788383289526
Numer wydania: 23
Ilość stron: 1536
KODEKS CYWILNY od 22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326) KODEKS POSTĘPOWANIA ... Zobacz cały opis

KODEKS CYWILNY od 22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO od 1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.) od 17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403) od 15 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614) od 19 kwietnia 2023 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2023 r., P 5/19 (Dz.U. poz. 739) od 12 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803) od 20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852) od 22 maja 2023 r. – ustawa z 6 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326) od 22 czerwca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535) od 1 lipca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614) od 15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.) od 1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.) od 1 października 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614) od 25 marca 2024 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556) od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy zmieniającej – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM od 16 marca 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2640) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY od 1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140) PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE od 16 marca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 503)

Firma kurierska DHL od 13 zł
Punkt DHL Parcelshop od 13 zł
Firma kurierska od 13 zł
Kurier Inpost od 13 zł
Paczkomaty Inpost od 13 zł
Darmowa dostawa od 149 zł
Powiadom
Nasi klienci wybrali także