Zbiór cywilny PLUS w.24/2024

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Kod: TO3687
ISBN: 9788383583754
Numer wydania: 24
Ilość stron: 1774
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., ... Zobacz cały opis

Stan prawny: 1 stycznia 2024 r. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K. K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. wzmocnienia sytuacji prawnej spadkobierców (zwłaszcza osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych), umów pożyczki zawartych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne oraz wprowadzenia instytucji fundacji rodzinnej. K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. przeprowadzania posiedzeń zdalnych w postępowaniu cywilnym, podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, postępowania w razie niemożności doręczenia elektronicznego, dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich; przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem; wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy domowej; zabezpieczenia w postaci obowiązku dalszego zatrudnienia; wprowadzenia instytucji świadczenia wspierającego; lepszego zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców; składu orzekającego w apelacji; ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców. K.R.O. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące podniesienia poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością, podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych i wzmocnienia ich ochrony. K.S.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. opłat związanych z nową instytucją fundacji rodzinnej, rozszerzenia kręgu osób zwolnionych od uiszczania kosztów sądowych oraz listy pism niepodlegających opłacie. P.A.S.C. – uwzględniono zmiany dotyczące rozszerzenia kręgu podmiotów, którym udostępniane są dane z rejestru stanu cywilnego. K.S.H. – uwzględniono obszerne zmiany dotyczące m.in. umożliwienia podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje oraz implementacji przepisów UE w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. U.K.S. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. odpowiedzialności odwołanego lub przeniesionego komornika albo komornika, którego powołanie wygasło z mocy prawa, za zobowiązania związane prowadzoną działalnością egzekucyjną, a także doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych. U.K.K. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. tymczasowej wypłaty komornikowi sum należnych od osoby zwolnionej od kosztów komorniczych oraz zaliczenia opłaty za zabezpieczenie na poczet opłaty za egzekucję. Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne. Zmiany, które weszły w życie między 15 września 2023 r. a 1 stycznia 2024 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2024 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany

Paczkomaty Inpost od 13 zł
Firma kurierska DHL od 14 zł
Punkt DHL Parcelshop od 14 zł
Firma kurierska od 14 zł
Kurier Inpost od 14 zł
Darmowa dostawa od 159 zł