Kadry i płace 2023 obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa

Autor: Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta
Wydawnictwo: ODDK
Kod: 68027A02387KS
ISBN: 9788378049777
Ilość stron: 654
Rozliczenia wynagrodzeń po zmianach w 2023 r. – ważne zmiany dla każdego pracodawcy i pracownika! Praktyczny przewodnik ... Zobacz cały opis

Rozliczenia wynagrodzeń po zmianach w 2023 r. – ważne zmiany dla każdego pracodawcy i pracownika! Praktyczny przewodnik kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Zawiera wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: *omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2023 r, *szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, *bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS–z przykładami wypełnienia druków. Autorki podpowiadają m.in.: *jak prawidłowo zastosować nowe przepisy; *jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach; *jak opodatkować poszczególne składniki wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych; *jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; *jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło. Stan prawny – lipiec 2023 r. W bieżącym wydaniu książki uwzględniono najważniejsze zmiany wprowadzone w trakcie 2023 r., w tym: 1. duże zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wydłużenie urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego, nowe zasady udzielania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego; 2. wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia; 3. nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r., 4. wprowadzenie nowych zasad elastycznej organizacji pracy dla pracowników-rodziców dzieci do lat 8, 5. kwota zmniejszająca podatek po zmianach: *możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez jednego, dwóch lub trzech płatników jednocześnie – konsekwencje dla płatników, zasady obliczania *zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek i składania oświadczeń przy zbiegach umów u jednego pracodawcy 6. nowe oświadczenia PIT-2, PIT-2A i PIT-3 – zasady składania, wypełniania druków i konsekwencje dla pracodawcy i pracownika na podstawie nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. 7. rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) po zmianach w podatku dochodowym – prawidłowe stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, obliczanie zaliczki na podatek od umów cywilnoprawnych, składanie oświadczeń mających wpływ na obliczenie podatku; 8. dwukrotna zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w trakcie roku – konsekwencje w zakresie ustalania wynagrodzeń, wyliczania dodatku za pracę w porze nocnej, zasady obliczania maksymalnej kwoty potrąceń i ustalania kwoty wolnej od zajęcia, 9. nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy, zasady organizacji, warunki wykonywania pracy zdalnej, konieczność wypłaty ekwiwalentów i pokrycia kosztów dla pracownika, 10. nowe wysokości diety w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych, 11. nowe stawki kilometrówki za używanie pojazdów do celów służbowych od 17 stycznia 2023 r. 12. opodatkowanie świadczeń pracowniczych i stosowanie zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych – zasady szczególne w okresie COVID-19 i po odwołaniu stanu epidemii, 13. zasady stosowania ulgi dla osób młodych poniżej 26 roku życia – na podstawie nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r., 14. obliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne przy niskich dochodach w połączeniu ze zmianami w podatku dochodowym od 1 stycznia 2023 r. – konieczność wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r. i prawidłowego ustalenia wysokości składki zdrowotnej.

Jacewicz Agnieszka
Małkowska Danuta
Firma kurierska DHL 0 zł
Punkt DHL Parcelshop 0 zł
Firma kurierska 0 zł
Kurier Inpost 0 zł
Paczkomaty Inpost 0 zł