Gospodarka gruntami w miastach. Problematyka użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej (wyd. II)

Autor: Bogusław Luchter
Wydawnictwo: Cedewu
Kod: 12126B02077KS
ISBN: 9788381028530
Format: 16.5x23.5cm
Ilość stron: 220
W książce zaprezentowano złożone procesy wpływające na współczesną przestrzeń miejską, koncentrując się na ocenie struktury ... Zobacz cały opis

W książce zaprezentowano złożone procesy wpływające na współczesną przestrzeń miejską, koncentrując się na ocenie struktury użytkowania ziemi. Zagadnienia zilustrowane zostały przykładami polskich miast, rozwijających się w zmieniających się warunkach geopolitycznych, zarówno przed wybuchem drugiej wojny światowej, jak i po jej zakończeniu (kiedy to najpierw wpływ na ich rozwój miała centralnie sterowana gospodarka socjalistyczna, a po 1989 r. - gospodarka rynkowa). Autor omówił m.in.: • podstawowe pojęcia związane z tematyką badawczą (m.in. ziemia, grunt, teren, nieruchomość); • dotychczasowe badania, w szczególności poświęcone tematyce użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej (zarówno w skali świata, jak i Polski) oraz problematykę renty gruntowej i jej odmian; • formy użytkowania ziemi (zwielokrotnione poprzez postęp techniczny oraz realizację zasad gospodarki rynkowej); • strukturę własnościową gruntów; • czynniki i uwarunkowania wpływające na strukturę użytkowania ziemi; • różnorodność jednostek przestrzennych uwzględnionych zarówno w geodezyjnej ewidencji gruntów, jak i przyjętych w badaniach naukowych. Ponadto: • poprzez analizę porównawczą Autor zaprezentował strukturę użytkowania ziemi w ostatnich latach w czterech dużych miastach Polski: Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu; • w nawiązaniu do klasycznych modeli struktury funkcjonalno-przestrzennej miast E.W. Burgessa, H. Hoyta, C.D. Harrisa oraz E.L. Ullmana podjął się próby dopasowania do nich struktury przestrzennej wybranych miast Polski, z uwzględnieniem wpływu na jej kształt gospodarki gruntami. Architektura, ekonomika miast, geodezja, geografia osadnictwa, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, historia gospodarcza, planowanie przestrzenne, socjologia, urbanistyka i inne - ze względu na interdyscyplinarność omawianej problematyki książkę zaleca się zarówno środowiskom naukowym, urzędom administracji publicznej, jak i uczestnikom rynku nieruchomości. Może stanowić także źródło wiedzy dla studentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza gospodarki przestrzennej (przedmiot Podstawy gospodarowania gruntami) oraz innych kierunków o profilu miejskim - zarówno uczelni ekonomicznych, jak i ogólnouniwersyteckich.

Bogusław Luchter
DPD Pickup punkt odbioru/ automat paczkowy od 9.99 zł
Paczkomaty Inpost od 13 zł
Firma kurierska DHL od 14 zł
Kurier DPD od 14 zł
Kurier Inpost od 14 zł
Punkt DHL Parcelshop od 14 zł
Firma kurierska od 14 zł
Darmowa dostawa od 159 zł

Brak ocen.

Bądź pierwszy i dodaj opinię.

Dodaj opinię, komentarz lub ocenę: