Instrukcja wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w jednostce sektora finansów publicznych

Autor: Jurga Jarosław
Wydawnictwo: ODDK
Kod: 89600A02387KS
ISBN: 9788378049470
Ilość stron: 72
Krajowy System e-Faktur pozwala na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. System ten ma być obowiązkowo wdrożony od 1 ... Zobacz cały opis

Krajowy System e-Faktur pozwala na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. System ten ma być obowiązkowo wdrożony od 1 lipca 2024 r. Prawidłowe wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur wymaga przygotowania jednostki – szczególnie w zakresie stworzenia odpowiednich procedur i instrukcji postępowania, a także rozdzielenia zadań i uprawnień pomiędzy poszczególnych pracowników. Autor opisuje m.in.: *zasady powołania zespołu wdrożeniowego systemu KSeF w jednostce i podział zadań na poszczególne referaty/komórki *analizę aktualnego modelu dokumentowania transakcji, w tym: delegowanie i nadawanie uprawnień użytkownikom z uwzględnieniem jednostki podległej i zewnętrznej, *elektroniczny obieg dokumentów w jednostce, w tym: podjęcie odpowiednich decyzji, dostosowanie wewnętrznych procedur, określenie szczegółów technicznych koniecznych do wdrożenia w systemie IT *pracę w systemie tradycyjnym (dokumenty drukowane w formie papierowej) po 1 lipca 2024 r., w tym a) dostosowanie wewnętrznych procedur w zakresie faktur z KSeF (zasady korygowania dokumentów w systemie KSeF, faktury wystawiane poza KSeF, dokumenty podlegające wyłączeniu z KSeF, elementy instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi miasta w KSeF, załączniki do faktur), b) określenie zasad wizualizacji faktur z KSeF. Publikacja zawiera gotowe wzory instrukcji i zarządzeń, które pomogą wdrożyć KSeF w jednostce budżetowej, m.in.: *zarządzenie w sprawie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, *instrukcję zarządzania uprawnieniami w ramach Krajowego Systemu e-Faktur, *instrukcję obiegu dokumentów z uwzględnieniem wymogów Krajowego Systemu e-Faktur. Wszystkie wzory w wersji edytowalnej znajdują się w suplemencie elektronicznym. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Jurga Jarosław
Punkt DHL Parcelshop 0 zł
Firma kurierska 0 zł
Kurier Inpost 0 zł
Paczkomaty Inpost 0 zł
Firma kurierska DHL 0 zł