Przeskalowanie urban governance

Autor: Glinka Kamil
Wydawnictwo: Scholar
Kod: 73220A01562KS
ISBN: 9788367450089
Ilość stron: 354
Autor skoncentrował swoją uwagę na relacjach między aktywnością administracji samorządowej, widzianej w perspektywie submiejskiej, ... Zobacz cały opis

Autor skoncentrował swoją uwagę na relacjach między aktywnością administracji samorządowej, widzianej w perspektywie submiejskiej, metropolitalnej/aglomeracyjnej, państwowej i transnarodowej, a procesami urban governance z udziałem mieszkańców. (…) Interesująca jest twórcza próba nawiązania do koncepcji przeskalowania państwa Neila Brennera w odniesieniu do aktywności miejskiej administracji samorządowej polskich miast wojewódzkich (…). Walorem pracy jest przedstawienie „pozamiejskiej” interpretacji mechanizmów zaangażowania mieszkańców w lokalny proces decyzyjny w kontekście zadania wzmocnienia pozycji wspólnot samorządowych w strukturze państwa. (…) Jest to opracowanie dojrzałe metodologicznie i ważne w zakresie poczynionych ustaleń badawczych. prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski W dorobku piśmienniczym polskiej politologii jest niewiele prac podejmujących problematykę przeskalowania urban governance (…). Ksiażkę Kamila Glinki należy więc przyjąć z zainteresowaniem, tym bardziej że sposób konceptualizacji poszczególnych zagadnień jest nowoczesny i oparty na właściwych założeniach metodologicznych. Publikacja wpisuje się w coraz częściej podnoszone ostatnio postulaty upolitycznienia miast i próby odpowiedzi na pytania o miejsce miast we współczesnej przestrzeni politycznej. Książka może zainteresować zarówno badaczy (teoretyków), jak i praktyków. Szczególnie przydatna może być dla samorządowców, polityków miejskich, przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, urzędników zaangażowanych w codzienne działania związane z przeskalowaniem, podejmujących wysiłek programowania i wdrażania polityk sektorowych. prof. dr. hab. Wojciech Sokół, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Glinka Kamil
Firma kurierska DHL od 13 zł
Punkt DHL Parcelshop od 13 zł
Firma kurierska od 13 zł
Kurier Inpost od 13 zł
Paczkomaty Inpost od 13 zł
Darmowa dostawa od 149 zł