Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Kod: 04072B01549KS
ISBN: 9788383584324
Numer wydania: 6
Ilość stron: 832
Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także ... Zobacz cały opis

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szczegółowym komentarzem analizującym znaczenie i zakres stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych, a także uwzględniającym praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa materialnego oraz procesowego związanych z danym pismem procesowym. Wszystkie wzory pism dostępne są również w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe(Link do innej strony)). Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. W opracowaniu ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych. W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące m.in.: • sposobu sporządzania pism wnoszonych przez stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, które powinny zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym wnioski dowodowe, • wprowadzenia instytucji reprezentanta dziecka dla dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, • zasad dokonywania przez rodziców czynności polegającej na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka w przypadku uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica (brak konieczności uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego). Książka zawiera zarówno uaktualnione, jak i całkowicie nowe wzory pism procesowych, wśród których warto wymienić m.in.: • wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych - w związku z wprowadzeniem instytucji fundacji rodzinnej oraz rejestru fundacji rodzinnych, • wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej - w związku z wprowadzeniem w k.p.c. nowego rodzaju spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, a mianowicie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, • zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty, • wniosek o odwołanie zarządcy sukcesyjnego. Dzięki lekturze książki czytelnik może: • zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron; • zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania; • poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia. Książka przeznaczona jest dla adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów, którzy w swojej pracy zawodowej sporządzają pisma procesowe.

Kurier DPD 0 zł
Kurier Inpost 0 zł
Punkt DHL Parcelshop 0 zł
Firma kurierska 0 zł
Paczkomaty Inpost 0 zł
DPD Pickup punkt odbioru/ automat paczkowy 0 zł
Firma kurierska DHL 0 zł

Brak ocen.

Bądź pierwszy i dodaj opinię.

Dodaj opinię, komentarz lub ocenę: