Dokumentacja pracownicza 2023 ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Autor: Mroczkowska Renata, Potocka Patrycja
Wydawnictwo: ODDK
Kod: 65187A02387KS
ISBN: 9788378049647
Ilość stron: 560
Kompletna, aktualna i wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych po rewolucyjnych zmianach w Kodeksie pracy ... Zobacz cały opis

Kompletna, aktualna i wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych po rewolucyjnych zmianach w Kodeksie pracy i rozporządzeniach: *ponad 360 wzorów – każdy z komentarzem; *pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych 5 części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne; *zbiór autorskich dokumentów, których nie ma w przepisach, a są niezbędne w pracy kadrowego. Stan prawny – 23 maja 2023 r. Publikacja uwzględnia: *zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. i 26 kwietnia 2023 r. *zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369 z późn. zm.) obowiązujące od 21 marca 2023 r., 7 kwietnia i 17 maja 2023 r. *nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r. *nowe wzory wniosków o urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze obowiązujące od 18 maja 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. (Dz.U. poz. 937). Obejmuje nowe – ważne dla kadrowców zagadnienia wprowadzone w trakcie 2023 roku, w tym: *kodeksowe uregulowanie pracy zdalnej z pakietem obowiązkowej dokumentacji – 17 nowych dokumentów, w tym Regulamin pracy zdalnej z załącznikami; *pełna dokumentacja zasad kontroli stanu trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu – nowa, piąta część E akt osobowych – 7 nowych dokumentów, w tym: obwieszczenie na temat zasad kontroli stanu trzeźwości pracowników i na obecność środka działającego podobnie do alkoholu; *poszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – nowe ważne obowiązki pracodawcy w zakresie informowania pracowników; *nowość – wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego – nowe uprawnienia pracowników, wzory wniosków; *nowość – wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – nowe uprawnienia pracowników, wzory wniosków; *duże zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wydłużenie urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego – nowe wnioski w oparciu o najnowsze przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do tych wniosków; *wprowadzenie nowych zasad elastycznej organizacji pracy dla pracowników-rodziców dzieci do lat 8, *nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r., *zmiany w umowach o pracę na okres próbny; *zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony (w tym zasady zawierania tych umów, sposób ich wypowiadania); *doprecyzowanie przepisów dotyczące szkoleń pracowników; *nowość od 1 stycznia 2023 r. – pracodawca a obrona ojczyzny – nowe obowiązki dokumentacyjne; *dwukrotna zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. i konsekwencje pracownicze, *podwyżka diety z tytułu podroży służbowej; *nowe stawki kilometrówki za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych; *zmiany w zakresie uprawnień rodziców adopcyjnych; *nowy druk statystycznej karty wypadku 2023. Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) oraz pomaga w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Mroczkowska Renata
Potocka Patrycja
Firma kurierska DHL 0 zł
Punkt DHL Parcelshop 0 zł
Firma kurierska 0 zł
Kurier Inpost 0 zł
Paczkomaty Inpost 0 zł